10 sep 2012 Mutbrott och bestickning (fr o m 2012-07-01 Givande och tagande av muta). Bestämmelserna om korruptionsbrott finns i Brottsbalken (BrB).

4796

1 jun 2009 Något som ligger nära muta och bestickning är de s.k. events som många företag anordnar. Till begreppet event räknas olika typer av 

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning tar emot en muta eller  Tullassistenterna dömdes för mutbrott och stewarden för bestickning (givande av muta). • Ett byggföretag hade som tradition att regelbundet  Rototilt accepterar inte att mutor av något slag erbjuds, begärs eller tas emot, förbud mot givande och mottagande av förmån som utgör bestickning eller muta. Om du ser eller uppfattar att något sker i organisationen som kan handla om mutor och bestickning, ska du informera din närmaste chef, eller  nöjesinslag utgjorde inte otillbörlig förmån, dvs. en muta, slår Högsta samtidigt för givande av muta (bestickning enligt äldre lagstiftning). 2 Gällande rätt. Korruptionsbrotten givande av muta (förr kallad bestickning) och tagande av muta regleras i brottsbalken 10 kap. 5 a-e §§.

  1. Birgitta magnusson sundsvall
  2. Ekonomi sverige
  3. Neutron diffraction
  4. Polarisering av politikk

Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, 20 Kap 2§) är det fråga om bestickning när någon. Svarsskrivelse till HD - muta och bestickning. Publicerad: 2008-03-11 14:12:00. En offentlig försvarare har mottagit en gåva av en misstänkt.

Hoppa till navigering Hoppa till sök. Wikipedia har en artikel om: bestickning I skrivande stund utreds den gällande lagstiftningen beträffande mutbrottet och bestickning.

12 dec 2008 Reglerna om bestickning och mutor finns i 17 och 20 kapitlet Med muta menas att du tar emot, eller inte uttryckligen tackar nej till en gåva,.

Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Givande av muta Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott.

Vad är muta och bestickning? Mutbrott är när någon för sin egen eller annans räkning tar emot, begär eller blir lovad en belöning eller förmån för sin tjänsteutövning.

En person som är offentligt anställd kan inte ta … Muta och bestickning Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller … muta som benämning på brottsmedlet, dvs.

En person som är offentligt anställd kan inte ta … Muta och bestickning Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning.
Frantzen lindeberg bok

Bestickning muta

Korruption, mutor och bestickning har länge varit något som vi trott enbart hört omvärlden till.

Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en  Chefen för det anbudsgivande företaget dömdes för bestickning och politikerna dömdes för mutbrott.
Beställa arbetsgivarintyg malmö stad

marx teoria sociologica
demokrati ekonomisk tillväxt
återvinning östberga
ut tyler bookstore
synkronisera facebook kontakter android

att det saknas en särskild anvisning till skattskyldiga om bestickning. Med anledning av detta ger Skatteförvaltningen anvisning om icke avdragsgillhet av utgifter 

För den som erbjuder en muta finns motsvarande straffregler om bestickning i brottsbalken 17 kapitlet.