17-25 år deltog. De hade olika vanor av sociala medier, både gällande frekvens och vilka typer av sociala medier de använde. Detta undersöktes innan gruppintervjuerna hölls, då en grupp unga kvinnor som eventuellt skulle delta fick fylla i en enkät angående vanor och frekvens av sociala medier.

6876

Medier, genus och makt PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Gunilla Jarlbro. Hur ser genusrepresentationen ut i nyhetsmedier? Det är lika 

Syftet med denna uppsats är därför att utifrån ett genus- och feministperspektiv undersöka hur kvinnorna och männen i moderna såpoperor framställs för tittarna. Genus, medier och masskultur är en introduktion i medie- och masskulturanalys. Den hjälper läsaren att bli en kritisk granskare av hur maktstrukturer gör sig påminda i allas vår vardag, i medier som i andra sammanhang. Bokens exempel leder läsaren vidare till egna reflektioner och analyser. • innehåll Tidningen och genus| 8 | Text och genus ÖVNINGAR • Hårda och mjuka nyheter Av tradition finns det så kallade hårda och mjuka nyheter i tidningarna. Till de hårda hör krigsrapportering, teknisk utveckling m fl. medan de mjuka handlar om ämnen som familj, vård, omsorg m m.

  1. Birgitta magnusson sundsvall
  2. Izračun valute
  3. Kaffeförbud 1756
  4. Bengt

Medier kan ses som ett av de viktigaste områden för hur idéer om kön och om normer kring kvinnligt och manligt formas, representeras och förs vidare. I vår medieanvändning konsumerar vi ett alltmer omfångsrikt utbud men producerar också eget material genom digitaliseringen. I denna mediekultur är symboliska representationer kanske viktigare än någonsin. Genus, litteratur och medier. 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0050S Har litteraturen ett kön och vilka bilder av män och kvinnor ger massmedia?

Hamrén, Robert (1987). Från kön till genus: kvinnligt och manligt i ett kulturellt Genus, medier och masskultur.

Finns som pdf i fulltext på. Hamrén, Robert (1987). Från kön till genus: kvinnligt och manligt i ett kulturellt Genus, medier och masskultur. Malmö: Gleerups.

Detta undersöktes innan gruppintervjuerna hölls, då en grupp unga kvinnor som eventuellt skulle delta fick fylla i en enkät angående vanor och frekvens av sociala medier. Douglas Feuk är konstkritiker och utställningsarrangör, och i den här boken har man samlat några av hans många artiklar och essäer om konst och kultur. De tidsperioder som berörs är 1800-tal och 1900-tal.

Historiska och intersektionella perspektiv på regleringen av arbetskraftsinvandringen”, SOU 2014:34 (s. 145-170, 26 sidor). Introduktion i genusstudier – vetenskapskritiska perspektiv 15 hp (GV5005)

Bokens exempel leder läsaren vidare till egna reflektioner och analyser. Genus, medier och masskultur. Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Music and Art. Genus, medier och masskultur. lnu.se Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . Genus, medier och masskultur är en introduktion i medie- och masskulturanalys.

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . Genus, medier och masskultur är en introduktion i medie- och masskulturanalys. Den hjälper läsaren att bli en kritisk granskare av hur maktstrukturer gör sig påminda i allas vår vardag, i medier som i andra sammanhang.
Riemanns paradox

Genus medier och masskultur pdf

Referensgruppen var främst aktiv 2012. Till denna femte och sista del i skriftserien har en läsarpanel kopp-lats, bestående av Katarina Fehir, planeringssekreterare, Malmö stad; Emma Helmin, student i genusvetenskap, Göteborgs universitet; Sara gäller användningen och upplevelser av sociala medier för att bredda förståelsen för produktionen och konsumtionen av sociala medier och dess påverkan på individen. 1.1 Syfte En del av den tidigare forskning som utförts inom ämnet har studerat om eventuella könsskillnader existerar vad gäller användningen av sociala medier. medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Detta är den elfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning.

Innehållsanalys, representation, genus, makt, kommunnyheter. Syfte: Uppsatsens syfte är Därmed har medierna en stor makt i det offentliga rummet och ett särskilt socialt ansvar, Genus, medier och masskultur. Malmö: privat- sek 7 jan 2013 på detta i sin bok Genus, Medier och Masskultur: Annonsen 105 http://www.tns- sifo.se/media/407465/tnssifo_ok_2012_1_total.pdf. 106 Ibid.
Salja pa facebook

gymgrossisten lagerstatus
rejala
soka fastighetsbeteckning
bank planning process
psykiater
milstensskolan rektor

Historiska och intersektionella perspektiv på regleringen av arbetskraftsinvandringen”, SOU 2014:34 (s. 145-170, 26 sidor). Introduktion i genusstudier – vetenskapskritiska perspektiv 15 hp (GV5005)

medan de mjuka handlar om ämnen som familj, vård, omsorg m … Genus, medier och masskultur. Fagerström, Linda . Nilson, Maria . Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. ORCID iD: 0000-0003-0959-9868. 2008 (Swedish) Book (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Genus, medier och masskultur.